Här trimmar vi lite volter med spannet. Freja till vänster och Bella till höger som förlöpare. Cara Mia till vänster och Picatcho till höger som stånghästar.