Picatcho älskar att hoppa som omväxling till dressyrarbetet.